Visiting Researchers and Visiting Research Associates

Visiting Researcher

NamePeriod of Service
KANEMOTO Yoshitsugu2023.04.01-2024.03.31
HATTA Tatsuo2023.04.01-2024.03.31
KIDOKORO Yukihiro2023.04.01-2024.03.31
ITO Kaori2023.04.01-2024.03.31
MORISHIMA Wataru2023.04.01-2024.03.31
ESAKI Yuji2023.04.01-2024.03.31
KAGAWA Yuichi2023.04.01-2024.03.31
TANIGUCHI Tomomasa2023.04.01-2024.03.31
MOROZUMI Masahiko2023.04.01-2024.03.31
ZAIKI Masumi2023.04.01-2024.03.31
YONEZAWA Chinatsu2023.04.01-2024.03.31
SHIODE Shino2023.04.01-2024.03.31
MATSUTA Nobuhisa2023.04.01-2024.03.31
KOSEKI Yoshiyuki2023.04.01-2024.03.31
SATO Toshiaki2023.04.01-2024.03.31
ITO Fumiko2023.04.01-2024.03.31
TABUCHI Takatoshi2023.04.01-2024.03.31
OTA Mitsuru2023.04.01-2024.03.31
SASAKI Midori2023.04.01-2024.03.31
ZHAO Huijing2023.04.01-2024.03.31
TAKANO Seiji2023.04.01-2024.03.31
MIYAZAKI Chihiro2023.04.01-2024.03.31
KAWANO Hiroyuki2023.04.01-2024.03.31
SUZUKI Atsushi2023.04.01-2024.03.31
SUGA Yuzo2023.04.01-2024.03.31
GAO Xiaolu2023.04.01-2024.03.31
IWAI Masayuki2023.04.01-2024.03.31
NAKAYAMA Daichi2023.04.01-2024.03.31
TANAKA Yasushi2023.04.01-2024.03.31
CREIXELL Werner2023.04.01-2024.03.31
DOSHIDA Shoji2023.04.01-2024.03.31
SHIODE Narushige2023.04.01-2024.03.31
ZHAO Yunlong2023.04.01-2024.03.31
SADAHIRO Saiko2023.04.01-2024.03.31
KONDO Yasuhisa2023.04.01-2024.03.31
IMAI Ryuichi2023.04.01-2024.03.31
TAKIZAWA Atsushi2023.04.01-2024.03.31
KATAOKA Yusuke2023.04.01-2024.03.31
MOKUDAI Kuniyasu2023.04.01-2024.03.31
IMAI Osamu2023.04.01-2024.03.31
KAWABATA Mizuki2023.04.01-2024.03.31
TSURUOKA Kenichi2023.04.01-2024.03.31
ITO Masaki2023.04.01-2024.03.31
MUHAMMAD Asif Hossain Khan2023.04.01-2024.03.31
YUDA Minori2023.04.01-2024.03.31
SHI Yun2023.04.01-2024.03.31
IIDA Tomoyuki2023.04.01-2024.03.31
ONO Fumitaka2023.04.01-2024.03.31
HORANONT Teerayut2023.04.01-2024.03.31
ITO Ryo2023.04.01-2024.03.31
TAKUMA Fumio2023.04.01-2024.03.31
MATSUO Miwa2023.04.01-2024.03.31
SON Uonso2023.04.01-2024.03.31
HAN Sekyung2023.04.01-2024.03.31
OBANAWA Hiroyuki2023.04.01-2024.03.31
UESUGI Masaya2023.04.01-2024.03.31
KOARAI Mamoru2023.04.01-2024.03.31
TONE Ryoko2023.04.01-2024.03.31
YAMAMOTO Kayoko2023.04.01-2024.03.31
CHIN Kibun2023.04.01-2024.03.31
FUJISHIMA Shota2023.04.01-2024.03.31
KIRIMURA Takashi2023.04.01-2024.03.31
HIRUTA Yuki2023.04.01-2024.03.31
YAMADA Takashi2023.04.01-2024.03.31
AOKI Takaaki2023.04.01-2024.03.31
Abdelgawad Salah El-Tahawy2023.04.01-2024.03.31
KAJITA Mami2023.04.01-2024.03.31
Victoria A. Moulder2023.04.01-2024.03.31
TERADA Shinsuke2023.04.01-2024.03.31
TABAYASHI Yu2023.04.01-2024.03.31
TOBE Yoshito2023.04.01-2024.03.31
YI Sui2023.04.01-2024.03.31
LU Min2023.04.01-2024.03.31
YAMADA Takahiro2023.04.01-2024.03.31
ROLAND Wagner2023.04.01-2024.03.31
NIRAULA Baburam2023.04.01-2024.03.31
HAYAKAWA Yuichi2023.04.01-2024.03.31
NAKAMURA Kazuhiko2023.04.01-2024.03.31
SUN Yao2023.04.01-2024.03.31
NAKAYAMA Yu2023.04.01-2024.03.31
NAKATA Yasutaka2023.04.01-2024.03.31
DUSTAN matekenya2023.04.01-2024.03.31
SEBASTIAN M. Poledna2023.04.01-2024.03.31
OKABE Kayo2023.04.01-2024.03.31
AMANO Kazuo2023.04.01-2024.03.31
KONOMI Shinichi2023.04.01-2024.03.31
ARIKAWA Masatoshi2023.04.01-2024.03.31
ISHIKAWA Toru2023.04.01-2024.03.31
FUJIWARA Naoya2023.04.01-2024.03.31
MARUYAMA Yuzo2023.04.01-2024.03.31
NISHIZAWA Akira2023.04.01-2024.03.31
CHEN quanjun2023.04.01-2024.03.31
CHEN Hongyang2023.04.01-2024.03.31
ZHANG Haoran2023.04.01-2024.03.31
GUO Zhiling2023.04.01-2024.03.31
SUZUKI Masatomo2023.04.01-2024.03.31
BABA Hiroki2023.04.01-2024.03.31
NAKAGAWA Mariko2023.04.01-2024.03.31
SETO Toshikazu2023.04.01-2024.03.31
OGURA Takuro2023.04.01-2024.03.31
ISHIKAWA Hajime2023.04.01-2024.03.31
UEYAMA Satoshi2023.04.01-2024.03.31
EOM Sunyong2023.04.01-2024.03.31
TAKEYAMA Kazuhiro2023.04.01-2024.03.31
WITAYANGKURN Apichon2023.04.01-2024.03.31
KASHIYAMA Takehiro2023.04.01-2024.03.31
YABE Takahiro2023.04.01-2024.03.31
HUANG Dou2023.04.01-2024.03.31
RANJIT Saurav2023.04.01-2024.03.31
JOO Soohyun2023.04.01-2024.03.31
KUSAKABE Takahiko2023.04.01-2024.03.31
AI Hisatoshi2023.04.01-2024.03.31
SHIMIZU Chihiro2023.04.01-2024.03.31
NISHI Hayato2023.04.01-2024.03.31
TAKANO Keisuke2023.04.01-2024.03.31
ANAI Hirokazu2023.04.01-2024.03.31
TAYA Akihito2023.04.01-2024.03.31
SONG Chenchen2023.04.01-2024.03.31
MEHRNOOSH Ghadimi2023.04.01-2024.03.31
SONG Jiali2023.04.01-2024.03.31
YUAN Wei2023.04.01-2024.03.31
SHAO Xiaowei2023.04.01-2024.03.31
CHEN Hao2023.04.01-2024.03.31
SHIBASAKI Ryosuke2023.04.01-2024.03.31
AKIYAMA Yuki2023.04.01-2024.03.31
MIYAZAKI Hiroyuki2023.04.01-2024.03.31
FAN Zipei2023.04.01-2024.03.31
LYU Suxing2023.04.01-2024.03.31
SHARMA Ram2023.04.01-2024.03.31
SHI Xiaodan2023.08.01-2024.03.31
Maddegedara Lalith Wijerathne2023.05.19-2024.03.31
HORIE Takeshi2023.06.21-2024.03.31
YANG Shaofeng2023.05.17-2024.03.31
YAMADA Takahiro2023.09.14-2024.03.31
OKAZAWA Yuki2023.09.23-2024.03.31
YMAUCHI Hiroyuki2023.10.01-2024.03.31
KUMAR Ashutosh2023.10.01-2024.03.31

Visiting Research Associate

NamePeriod of Service
CHINO Koichi2023.04.01-2024.03.31
ODA Tatsuya2023.04.01-2024.03.31
KATORI Miyuki2023.04.01-2024.03.31
SHIRAISHI A.A.2023.04.01-2024.03.31
HIROSE Shunsuke2023.04.01-2024.03.31
OSAWA Kota2023.04.01-2024.03.31
FURUHASHI Taichi2023.04.01-2024.03.31
KATSUBE Keiichi2023.04.01-2024.03.31
SHIBASAKI Mariko2023.04.01-2024.03.31
EBINA Masuto2023.04.01-2024.03.31
TAMURA Yasuhiko2023.04.01-2024.03.31
AKI Sahoko2023.04.01-2024.03.31
OGITA Reiko2023.04.01-2024.03.31
LING Yu2023.04.01-2024.03.31
KAMAKURA Mao2023.04.01-2024.03.31
ISHIBASHI Ikuru2023.04.01-2024.03.31
QAISER ANWAR2023.04.01-2024.03.31
KAWAI Toyoaki2023.04.01-2024.03.31
TAKAYASU Hiroshi2023.04.01-2024.03.31
KANASUGI Hiroshi2023.04.01-2024.03.31
MIYAZAWA Satoshi2023.04.01-2024.03.31
MATSUBARA Go2023.04.01-2024.03.31
ONO Masafumi2023.04.01-2024.03.31
MORIOKA Wataru2023.04.01-2024.03.31
ASADA Yoshihisa2023.04.01-2024.03.31
ICHIKAWA Hiroyuki2023.04.01-2024.03.31
Edson Herculano INGUANE2023.04.01-2024.03.31
Silvino Pedro CUMBANE2023.04.01-2024.03.31
WU Hao2023.04.01-2024.03.31
WANG Bingyu2023.04.01-2024.03.31
MIYOSHI Yuki2023.04.01-2024.03.31
SUN Jiajun2023.04.01-2024.03.31
FUKUYO Takayoshi2023.04.01-2024.03.31
SUGIMOTO Naoya2023.04.01-2024.03.31
LEE Jaeyong2023.04.01-2024.03.31
Carl Douglas Torbjörnsson2023.04.01-2024.03.31
ISHIMARU Nobuhiro2023.08.31-2024.03.31
  • Visiting Researchers: A person who belongs to an institute outside CSIS, has a doctoral degree, and does research as a CSIS member.
  • Visiting Research Associates (after FY 2019) or Cooperative Research Fellows (before FY 2018): A person who belongs to an institute outside CSIS and does research as a CSIS member.