Visiting Researchers and Cooperative Research Fellows

Visiting Researcher

NamePeriod of Service
Yoshitsugu Kanemoto2018.04.01-2019.03.31
Takeshi Sagara2018.04.01-2019.03.31
Tatsuo Hatta2018.04.01-2019.03.31
Yukihiro Kidokoro2018.04.01-2019.03.31
Kaori Ito2018.04.01-2019.03.31
Yuichiro Kawaguchi2018.04.01-2019.03.31
Wataru Morishima2018.04.01-2019.03.31
Hiroshi Goto2018.04.01-2019.03.31
Koichi Tanaka2018.04.01-2019.03.31
Akio Yamashita2018.04.01-2019.03.31
Yuji Esaki2018.04.01-2019.03.31
Junichi Susaki2018.04.01-2019.03.31
Yuichi Kagawa2018.04.01-2019.03.31
Zhongchao Shi2018.04.01-2019.03.31
Tomomasa Taniguchi2018.04.01-2019.03.31
Kanichiro Matsumura2018.04.01-2019.03.31
Hiroya Tanaka2018.04.01-2019.03.31
Masahiko Morozumi2018.04.01-2019.03.31
Masumi Zaiki2018.04.01-2019.03.31
Ryohei Misumi2018.04.01-2019.03.31
Hitoshi Saji2018.04.01-2019.03.31
Masafumi Nakagawa2018.04.01-2019.03.31
Chinatsu Yonezawa2018.04.01-2019.03.31
Kenji Tani2018.04.01-2019.03.31
Sino Shiode2018.04.01-2019.03.31
Nobuhisa Matsuta2018.04.01-2019.03.31
Morishige Ohta2018.04.01-2019.03.31
Yoshiyuki Koseki2018.04.01-2019.03.31
Liang Yu2018.04.01-2019.03.31
Toshiaki Sato2018.04.01-2019.03.31
Chihiro Shimizu2018.04.01-2019.03.31
Fumiko Ito2018.04.01-2019.03.31
Takatoshi Tabuchi2018.04.01-2019.03.31
Mitsuru Ohta2018.04.01-2019.03.31
Midori Sasaki2018.04.01-2019.03.31
Huijing Zhao2018.04.01-2019.03.31
Hidetsugu Yoshida2018.04.01-2019.03.31
Seiji Takano2018.04.01-2019.03.31
Chihiro Miyazaki2018.04.01-2019.03.31
Eiji Ikoma2018.04.01-2019.03.31
Fumio Ohtake2018.04.01-2019.03.31
Hiroyuki Kawano2018.04.01-2019.03.31
Hidenori Tamagawa2018.04.01-2019.03.31
Atsushi Suzuki2018.04.01-2019.03.31
Yuzo Suga2018.04.01-2019.03.31
Xiaolu Gao2018.04.01-2019.03.31
Masayuki Iwai2018.04.01-2019.03.31
Daichi Nakayama2018.04.01-2019.03.31
Yasushi Tanaka2018.04.01-2019.03.31
Werner Creixell2018.04.01-2019.03.31
Shoji Doshida2018.04.01-2019.03.31
Hiroshi Suwa2018.04.01-2019.03.31
Narushige Shiode2018.04.01-2019.03.31
Jun Kumagai2018.04.01-2019.03.31
Yunlong Zhao2018.04.01-2019.03.31
Keiji Kimura2018.04.01-2019.03.31
Saiko Sadahiro2018.04.01-2019.03.31
Yasuhisa Kondo2018.04.01-2019.03.31
Mizuki Tomita2018.04.01-2019.03.31
Akiyuki Kawasaki2018.04.01-2019.03.31
Ryuichi Imai2018.04.01-2019.03.31
Atsushi Takizawa2018.04.01-2019.03.31
Atsuyuki Okabe2018.04.01-2019.03.31
Yusuke Kataoka2018.04.01-2019.03.31
Kuniyasu Mokudai2018.04.01-2019.03.31
Norihito Nakatani2018.04.01-2019.03.31
Osamu Imai2018.04.01-2019.03.31
Sayoko Hata2018.04.01-2019.03.31
Mizuki Kawabata2018.04.01-2019.03.31
Hitoshi Saito2018.04.01-2019.03.31
Ikuho Yamada2018.04.01-2019.03.31
Kenichi Tsuruoka2018.04.01-2019.03.31
Masaki Ito2018.04.01-2019.03.31
Muhammad Asif Hossain Khan2018.04.01-2019.03.31
Minori Yuda2018.04.01-2019.03.31
Yun Shi2018.04.01-2019.03.31
Toshikazu Nakamura2018.04.01-2019.03.31
Mamoru Amemiya2018.04.01-2019.03.31
Tomoyuki Iida2018.04.01-2019.03.31
Fumitaka Ono2018.04.01-2019.03.31
Teerayut Horanont2018.04.01-2019.03.31
Hiroaki Sengoku2018.04.01-2019.03.31
Ryo Itoh2018.04.01-2019.03.31
Fumio Takuma2018.04.01-2019.03.31
Miwa Matsuo2018.04.01-2019.03.31
Wonsuh Song2018.04.01-2019.03.31
Sekyung Han2018.04.01-2019.03.31
Hiroyuki Obanawa2018.04.01-2019.03.31
Tatsuya Sekiguchi2018.04.01-2019.03.31
Masaya Uesugi2018.04.01-2019.03.31
Haeng-Yoong Kim2018.04.01-2019.03.31
Shigeo Takahashi2018.04.01-2019.03.31
Hsiang-Yun Wu2018.04.01-2019.03.31
Mamoru Koarai2018.04.01-2019.03.31
Ryoko Tone2018.04.01-2019.03.31
Kayoko Yamamoto2018.04.01-2019.03.31
Qiwen Chen2018.04.01-2019.03.31
Tomoyo Sasao2018.04.01-2019.03.31
Abdul Awal Nurunnabi2018.04.01-2019.03.31
Shota Fujishima2018.04.01-2019.03.31
Takashi Kirimura2018.04.01-2019.03.31
Yuki Hiruta2018.04.01-2019.03.31
Hao Niu2018.04.01-2019.03.31
Yasukazu Hama2018.04.01-2019.03.31
Sangjip Kim2018.04.01-2019.03.31
Kei Harano2018.04.01-2019.03.31
Takashi Yamada2018.04.01-2019.03.31
Takaaki Aoki2018.04.01-2019.03.31
Masahiko Nagai2018.04.01-2019.03.31
Uttam Paudel2018.04.01-2019.03.31
Abdelgawad Salah El-Tahawy2018.04.01-2019.03.31
Tadashi Sasagawa2018.04.01-2019.03.31
Hiromi Kudo2018.04.01-2019.03.31
Mami Kajita2018.04.01-2019.03.31
Michiko Tsuda2018.04.01-2019.03.31
Victoria A. Moulder2018.04.01-2019.03.31
Shinsuke Terada2018.04.01-2019.03.31
Yu Tabayashi2018.04.01-2019.03.31
Tuba Zahra2018.04.01-2019.03.31
Sakiko Kanbara2018.04.01-2019.03.31
Shigeyoshi Iizuka2018.04.01-2019.03.31
Bo Wang2018.04.01-2019.03.31
Toshikazu Sakai2018.04.01-2019.03.31
Yoshito Tobe2018.04.01-2019.03.31
Satoru Nakajo2018.04.01-2019.03.31
Keonhee Min2018.04.01-2019.03.31
Yi Sui2018.04.01-2019.03.31
Wijerathne Maddegedara Lalith Lakshman2018.04.01-2019.03.31
Muneta Yokomatsu2018.04.01-2019.03.31
Hagar Odelia Hecht2018.04.01-2019.03.31
Min Lu2018.04.01-2019.03.31
Ruochen Si2018.04.01-2019.03.31
Takahiro Yamada2018.04.01-2019.03.31
Roland Wagner2018.05.01-2019.03.31
Juri Fujieda2018.06.01-2019.03.31
Yasuhito Tsuruta2018.07.01-2019.03.31
Wei Pan2018.07.15-2019.03.31
Bhuwneshwar Prasad Sah2018.08.21-2019.03.31
Yuichi Hayakawa2018.10.01-2019.03.31
Kazuhiko Nakamura2018.10.01-2019.03.31
Niraula Baburam2018.10.01-2019.03.31
Taichi Takayama2018.12.01-2019.03.31
Shogo Matsuno2019.01.01-2019.03.31
Zhao Suwen2019.01.08-2019.03.31
Phathinan Thaithatkul2019.01.09-2019.03.31
Chiaki Akiyama2019.02.01-2019.03.31

Cooperative Research Fellow

NamePeriod of Service
Dae Yun Shin2018.04.01-2019.03.31
Koichi Chino2018.04.01-2019.03.31
Junichi Yakahi2018.04.01-2019.03.31
Tatsuya Oda2018.04.01-2019.03.31
Iichiro Suzuki2018.04.01-2019.03.31
Hiroshi Tashiro2018.04.01-2019.03.31
Miyuki Katori2018.04.01-2019.03.31
Hajime Ishikawa2018.04.01-2019.03.31
A.A. Shiraishi2018.04.01-2019.03.31
Nobuhiro Ishimaru2018.04.01-2019.03.31
Hideshi Nakamura2018.04.01-2019.03.31
Haruo Takasaki2018.04.01-2019.03.31
Mami Suda2018.04.01-2019.03.31
Shunsuke Hirose2018.04.01-2019.03.31
Yushi Nakazato2018.04.01-2019.03.31
Jihoon Song2018.04.01-2019.03.31
Kota Osawa2018.04.01-2019.03.31
Taichi Furuhashi2018.04.01-2019.03.31
Ryousuke Okada2018.04.01-2019.03.31
Chika Kuroda2018.04.01-2019.03.31
Yuhei Miyauchi2018.04.01-2019.03.31
Keiichi Katsube2018.04.01-2019.03.31
Ryutaro Adachi2018.04.01-2019.03.31
Yudai Ishida2018.04.01-2019.03.31
Kazuo Ishima2018.04.01-2019.03.31
Kazuyuki Kurihara2018.04.01-2019.03.31
Kunihiko Arai2018.04.01-2019.03.31
Gakumin Kato2018.04.01-2019.03.31
Keiji Yamada2018.04.01-2019.03.31
Ryusuke Nakatani2018.04.01-2019.03.31
Yasuto Masumoto2018.04.01-2019.03.31
Towa Takaya2018.04.01-2019.03.31
Mariko Shibasaki2018.04.01-2019.03.31
Hiroyuki Tanaka2018.04.01-2019.03.31
Ritsu Sakuramachi2018.04.01-2019.03.31
Yuichi Yazaki2018.04.01-2019.03.31
Masuto Ebina2018.04.01-2019.03.31
Yuxuan Wang2018.04.01-2019.03.31
Yasuhiko Tamura2018.04.01-2019.03.31
Wei Gong2018.04.01-2019.03.31
Tomoyuki Kuwayama2018.04.01-2019.03.31
Yuta Inoue2018.04.01-2019.03.31
Yukihiro Minami2018.04.01-2019.03.31
Kohta Hisadomi2018.04.01-2019.03.31
Nami Seimiya2018.04.01-2019.03.31
Mitsuaki Kobayashi2018.04.01-2019.03.31
Sahoko Aki2018.04.01-2019.03.31
Hiroshi Takase2018.04.01-2019.03.31
Reiko Ogita2018.04.01-2019.03.31
Kenshi Asano2018.04.01-2019.03.31
Shun kosano2018.04.01-2019.03.31
Kunihiro Tsuji2018.05.16-2019.03.31
Mingzhou Sui2018.07.01-2019.03.31
Tomoyuki Hino2018.07.26-2019.03.31
Yuki Okazawa2018.08.21-2019.03.31
Reiri Hayakawa2018.08.21-2019.03.31
Noriyuki Hayashi2018.08.21-2019.03.31
Takanori Mutsunobu2018.08.21-2019.03.31
Ling Yu2018.09.01-2019.03.31
Tiantian Jiang2018.10.01-2019.03.31
Huang Hong2018.10.01-2019.03.31
Motoki Kimura2018.12.01-2019.03.31
Yoko Kadoya2019.01.01-2019.03.31
Mikio Kimura2019.02.01-2019.03.31
Hiroki Baba2019.02.01-2019.03.31
  • Visiting Researchers: A person who belongs to an institute outside CSIS, has a doctoral degree, and does research as a CSIS member.
  • Cooperative Research Fellows: A person who belongs to an institute outside CSIS and does research as a CSIS member.