Visiting Researchers and Cooperative Research Fellows

Visiting Researcher

NamePeriod of Service
KANEMOTO Yoshitsugu2019.04.01-2020.03.31
SAGARA Takeshi2019.04.01-2020.03.31
HATTA Tatsuo2019.04.01-2020.03.31
KIDOKORO Yukihiro2019.04.01-2020.03.31
ITO Kaori2019.04.01-2020.03.31
KAWAGUCHI Yuichiro2019.04.01-2020.03.31
MORISHIMA Wataru2019.04.01-2020.03.31
GOTO Hiroshi2019.04.01-2020.03.31
TANAKA Koichi2019.04.01-2020.03.31
YAMASHITA Akio2019.04.01-2020.03.31
ESAKI Yuji2019.04.01-2020.03.31
SUSAKI Junichi2019.04.01-2020.03.31
KAGAWA Yuichi2019.04.01-2020.03.31
SHI Zhongchao2019.04.01-2020.03.31
TANIGUCHI Tomomasa2019.04.01-2020.03.31
MATSUMURA Kanichiro2019.04.01-2020.03.31
TANAKA Hiroya2019.04.01-2020.03.31
MOROZUMI Masahiko2019.04.01-2020.03.31
ZAIKI Masumi2019.04.01-2020.03.31
MISUMI Ryohei2019.04.01-2020.03.31
SAJI Hitoshi2019.04.01-2020.03.31
NAKAGAWA Masafumi2019.04.01-2020.03.31
YONEZAWA Chinatsu2019.04.01-2020.03.31
TANI Kenji2019.04.01-2020.03.31
SHIODE Sino2019.04.01-2020.03.31
MATSUTA Nobuhisa2019.04.01-2020.03.31
OHTA Morishige2019.04.01-2020.03.31
KOSEKI Yoshiyuki2019.04.01-2020.03.31
Liang Yu2019.04.01-2020.03.31
SATO Toshiaki2019.04.01-2020.03.31
SHIMIZU Chihiro2019.04.01-2020.03.31
ITO Fumiko2019.04.01-2020.03.31
TABUCHI Takatoshi2019.04.01-2020.03.31
OHTA Mitsuru2019.04.01-2020.03.31
SASAKI Midori2019.04.01-2020.03.31
ZHAO Huijing2019.04.01-2020.03.31
YOSHIDA Hidetsugu2019.04.01-2020.03.31
TAKANO Seiji2019.04.01-2020.03.31
MIYAZAK Chihiro2019.04.01-2020.03.31
IKOMA Eiji2019.04.01-2020.03.31
OHTAKE Fumio2019.04.01-2020.03.31
KAWANO Hiroyuki2019.04.01-2020.03.31
TAMAGAWA Hidenori2019.04.01-2020.03.31
SUZUKI Atsushi2019.04.01-2020.03.31
SUGA Yuzo2019.04.01-2020.03.31
GAO Xiaolu2019.04.01-2020.03.31
IWAI Masayuki2019.04.01-2020.03.31
NAKAYAMA Daichi2019.04.01-2020.03.31
TANAKA Yasushi2019.04.01-2020.03.31
Werner Creixell2019.04.01-2020.03.31
DOSHIDA Shoji2019.04.01-2020.03.31
SUWA Hiroshi2019.04.01-2020.03.31
SHIODE Narushige2019.04.01-2020.03.31
KUMAGAI Jun2019.04.01-2020.03.31
ZHAO Yunlong2019.04.01-2020.03.31
KIMURA Keiji2019.04.01-2020.03.31
SADAHIRO Saiko2019.04.01-2020.03.31
KONDO Yasuhisa2019.04.01-2020.03.31
TOMITA Mizuki2019.04.01-2020.03.31
KAWASAKI Akiyuki2019.04.01-2020.03.31
IMAI Ryuichi2019.04.01-2020.03.31
TAKIZAWA Atsushi2019.04.01-2020.03.31
OKABE Atsuyuki2019.04.01-2020.03.31
KATAOKA Yusuke2019.04.01-2020.03.31
MOKUDAI Kuniyasu2019.04.01-2020.03.31
NAKATANI Norihito2019.04.01-2020.03.31
IMAI Osamu2019.04.01-2020.03.31
HATA Sayoko2019.04.01-2020.03.31
KAWABATA Mizuki2019.04.01-2020.03.31
SAITO Hitoshi2019.04.01-2020.03.31
YAMADA Ikuho2019.04.01-2020.03.31
TSURUOKA Kenichi2019.04.01-2020.03.31
ITO Masaki2019.04.01-2020.03.31
Muhammad Asif Hossain Khan2019.04.01-2020.03.31
YUDA Minori2019.04.01-2020.03.31
Yun Shi2019.04.01-2020.03.31
NAKAMURA Toshikazu2019.04.01-2020.03.31
AMEMIYA Mamoru2019.04.01-2020.03.31
IIDA Tomoyuki2019.04.01-2020.03.31
ONO Fumitaka2019.04.01-2020.03.31
Teerayut Horanont2019.04.01-2020.03.31
SENGOKU Hiroaki2019.04.01-2020.03.31
ITOH Ryo2019.04.01-2020.03.31
TAKUMA Fumio2019.04.01-2020.03.31
MATSUO Miwa2019.04.01-2020.03.31
SONG Wonsuh2019.04.01-2020.03.31
HAN Sekyung2019.04.01-2020.03.31
OBANAWA Hiroyuki2019.04.01-2020.03.31
SEKIGUCHI Tatsuya2019.04.01-2020.03.31
UESUGI Masaya2019.04.01-2020.03.31
KIM Haeng-Yoong2019.04.01-2020.03.31
TAKAHASHI Shigeo2019.04.01-2020.03.31
WU Hsiang-Yun2019.04.01-2020.03.31
KOARAI Mamoru2019.04.01-2020.03.31
TONE Ryoko2019.04.01-2020.03.31
YAMAMOTO Kayoko2019.04.01-2020.03.31
CHEN Qiwen2019.04.01-2020.03.31
SASAO Tomoyo2019.04.01-2020.03.31
Abdul Awal Nurunnabi2019.04.01-2020.03.31
FUJISHIMA Shota2019.04.01-2020.03.31
KIRIMURA Takashi2019.04.01-2020.03.31
HIRUTA Yuki2019.04.01-2020.03.31
Hao Niu2019.04.01-2020.03.31
HAMA Yasukazu2019.04.01-2020.03.31
KIM Sangjip2019.04.01-2020.03.31
HARANO Kei2019.04.01-2020.03.31
YAMADA Takashi2019.04.01-2020.03.31
AOKI Takaaki2019.04.01-2020.03.31
NAGAI Masahiko2019.04.01-2020.03.31
Uttam Paudel2019.04.01-2020.03.31
Abdelgawad Salah El-Tahawy2019.04.01-2020.03.31
SASAGAWA Tadashi2019.04.01-2020.03.31
KUDO Hiromi2019.04.01-2020.03.31
KAJITA Mami2019.04.01-2020.03.31
TSUDA Michiko2019.04.01-2020.03.31
Victoria A. Moulder2019.04.01-2020.03.31
TERADA Shinsuke2019.04.01-2020.03.31
TABAYASHI Yu2019.04.01-2020.03.31
Tuba Zahra2019.04.01-2020.03.31
KANBARA Sakiko2019.04.01-2020.03.31
IIZUKA Shigeyoshi2019.04.01-2020.03.31
Bo Wang2019.04.01-2020.03.31
SAKAI Toshikazu2019.04.01-2020.03.31
TOBE Yoshito2019.04.01-2020.03.31
NAKAJO Satoru2019.04.01-2020.03.31
MIN Keonhee2019.04.01-2020.03.31
Yi Sui2019.04.01-2020.03.31
Wijerathne Maddegedara Lalith Lakshman2019.04.01-2020.03.31
YOKOMATSU Muneta2019.04.01-2020.03.31
Hagar Odelia Hecht2019.04.01-2020.03.31
Min Lu2019.04.01-2020.03.31
SI Ruochen2019.04.01-2020.03.31
YAMADA Takahiro2019.04.01-2020.03.31
Roland Wagner2019.04.01-2020.03.31
FUJIEDA Juri2019.04.01-2020.03.31
TSURUTA Yasuhito2019.04.01-2020.03.31
Wei Pan2019.04.01-2020.03.31
Bhuwneshwar Prasad Sah2019.04.01-2020.03.31
HAYAKAWA Yuichi2019.04.01-2020.03.31
NAKAMURA Kazuhiko2019.04.01-2020.03.31
Niraula Baburam2019.04.01-2020.03.31
TAKAYAMA Taichi2019.04.01-2020.03.31
MATSUNO Shogo2019.04.01-2020.03.31
ZHAO Suwen2019.04.01-2020.03.31
Phathinan Thaithatkul2019.04.01-2020.03.31
AKIYAMA Chiaki2019.04.01-2020.03.31
SUN Yao2019.04.01-2019.09.30
SATO Yuki2019.04.01-2019.09.30
NAKAYAMA Yu2019.04.01-2020.03.31
HIGUCHI Kohei2019.04.01-2020.03.31
ARAI Yuta2019.04.01-2020.03.31
KIYOTA Yoji2019.04.01-2020.03.31
SO Takeshi2019.04.01-2020.03.31
NISHIYAMA Yuki2019.04.24-2020.03.31
JIANG Renhe2019.04.24-2020.03.31
GUO Yimin2019.05.01-2020.03.31
NAKATA Yasutaka2019.05.01-2020.03.31
Dunstan Matekenya2019.06.01-2020.03.31
MIYOSHI Yoshiyuki2019.06.01-2020.03.31
YOSHIDA Jiro2019.06.01-2020.03.31
UESUGI I-ichiro2019.06.01-2020.03.31
TOKUDOMI Tomoya2019.06.01-2020.03.31
MUTO Sachio2019.06.01-2020.03.31
MAEDA Takashi Nicholas2019.07.01-2020.03.31
KAWAHATA Yasuko2019.07.01-2020.03.31
HASEGAWA Daisuke2019.07.24-2020.03.31
AMANO Kazuo2019.09.01-2020.03.31
OKABE Kayo2019.09.25-2020.03.31
ONISHI Takaaki2019.10.01-2020.03.31
WATANABE Tsutomu2019.10.01-2020.03.31
WATANABE Kota2019.10.01-2020.03.31
SHIRAYANAGI Hirotoshi2019.10.30-2020.03.31
CHOW Yuen Leng2019.11.01-2020.03.31

Visiting Research Associate

NamePeriod of Service
Dae Yun Shin2019.04.01-2020.03.31
CHINO Koichi2019.04.01-2020.03.31
YAKAHI Junichi2019.04.01-2020.03.31
ODA Tatsuya2019.04.01-2020.03.31
SUZUKI Iichiro2019.04.01-2020.03.31
TASHIRO Hiroshi2019.04.01-2020.03.31
KATORI Miyuki2019.04.01-2020.03.31
ISHIKAWA Hajime2019.04.01-2020.03.31
SHIRAISHI A.A.2019.04.01-2020.03.31
ISHIMARU Nobuhiro2019.04.01-2020.03.31
NAKAMURA Hideshi2019.04.01-2020.03.31
TAKASAKI Haruo2019.04.01-2020.03.31
SUDA Mami2019.04.01-2020.03.31
HIROSE Shunsuke2019.04.01-2020.03.31
NAKAZATO Yushi2019.04.01-2020.03.31
SONG Jihoon2019.04.01-2020.03.31
OSAWA Kota2019.04.01-2020.03.31
FURUHASHI Taichi2019.04.01-2020.03.31
OKADA Ryousuke2019.04.01-2020.03.31
KURODA Chika2019.04.01-2020.03.31
MIYAUCHI Yuhei2019.04.01-2020.03.31
KATSUBE Keiichi2019.04.01-2020.03.31
ADACHI Ryutaro2019.04.01-2020.03.31
ISHIMA Kazuo2019.04.01-2020.03.31
KURIHARA Kazuyuki2019.04.01-2020.03.31
ARAI Kunihiko2019.04.01-2020.03.31
KATO Gakumin2019.04.01-2020.03.31
YAMADA Keiji2019.04.01-2020.03.31
NAKATANI Ryusuke2019.04.01-2020.03.31
MASUMOTO Yasuto2019.04.01-2020.03.31
TAKAYA Towa2019.04.01-2020.03.31
SHIBASAKI Mariko2019.04.01-2020.03.31
TANAKA Hiroyuki2019.04.01-2020.03.31
SAKURAMACHI Ritsu2019.04.01-2020.03.31
YAZAKI Yuichi2019.04.01-2020.03.31
EBINA Masuto2019.04.01-2020.03.31
WANG Yuxuan2019.04.01-2020.03.31
TAMURA Yasuhiko2019.04.01-2020.03.31
Wei Gong2019.04.01-2020.03.31
KUWAYAMA Tomoyuki2019.04.01-2020.03.31
INOUE Yuta2019.04.01-2020.03.31
MINAMI Yukihiro2019.04.01-2020.03.31
HISADOMI Kohta2019.04.01-2020.03.31
SEIMIYA Nami2019.04.01-2020.03.31
KOBAYASHI Mitsuaki2019.04.01-2020.03.31
AKI Sahoko2019.04.01-2020.03.31
TAKASE Hiroshi2019.04.01-2020.03.31
OGITA Reiko2019.04.01-2020.03.31
ASANO Kenshi2019.04.01-2020.03.31
KOSANO Shun2019.04.01-2020.03.31
TSUJI Kunihiro2019.04.01-2020.03.31
SUI Mingzhou2019.04.01-2020.03.31
HINO Tomoyuki2019.04.01-2020.03.31
OKAZAWA Yuki2019.04.01-2020.03.31
HAYAKAWA Reiri2019.04.01-2020.03.31
HAYASHI Noriyuki2019.04.01-2020.03.31
MUTSUNOBU Takanori2019.04.01-2020.03.31
Ling Yu2019.04.01-2020.03.31
JIANG Tiantian2019.04.01-2020.03.31
Huang Hong2019.04.01-2020.03.31
KIMURA Motoki2019.04.01-2020.03.31
KADOYA Yoko2019.04.01-2020.03.31
KIMURA Mikio2019.04.01-2020.03.31
BABA Hiroki2019.04.01-2020.03.31
SHIMOTOKU Daisuke2019.04.01-2020.03.31
KAMAKURA Mawo2019.04.01-2020.03.31
YASUDA Kenji2019.04.01-2020.03.31
SAITA Yumi2019.04.01-2020.03.31
KAWAI Kohei2019.04.01-2020.03.31
ONISHI Junichiro2019.04.01-2020.03.31
HOMMA Daiki2019.04.01-2020.03.31
LI Fan2019.04.01-2020.03.31
YOSHINO Kaoru2019.06.01-2020.03.31
SEKIGUCHI Tomoko2019.10.01-2020.03.31
HARADA Reiko2019.10.15-2020.03.31
Qaiser Anwar2020.01.01-2020.03.31
INAOKA Seiya2020.01.09-2020.03.31
KAWAI Toyoaki2020.01.16-2020.03.31
  • Visiting Researchers: A person who belongs to an institute outside CSIS, has a doctoral degree, and does research as a CSIS member.
  • Visiting Research Associates (after FY 2019) or Cooperative Research Fellows (before FY 2018): A person who belongs to an institute outside CSIS and does research as a CSIS member.